Розробка облікової політики

Розробка облікової політики

Прийняття Податкового кодексу ставить перед підприємством нові вимоги, часом досить складні, розв'язання яких потребує ґрунтовних знань національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинного податкового законодавства України, особливо щодо обліку та звітності.

Перехід до нової системи обліку пов'язаний з певними труднощами і передбачає виконання певних операцій у бухгалтерському обліку, зокрема правильного визначення собівартості товарів, робіт, послуг, порядок визнання доходів та витрат, які приймають участь щодо визначення об’єкта оподаткування тощо.

Переваги запровадження облікової політики:

  • створення соціальних гарантій для захисту зовнішніх користувачів шляхом забезпечення єдності інтерпретації даних бухгалтерського і податкового обліків та показників фінансової та податкової звітностей
  • отримання ефекту від використання раціональної облікової політики, тобто оптимальне забезпечення інформацією потреб управління, скорочення обсягів документообороту, підвищення дієвості системи внутрішнього контролю на підприємстві;
  • використання наданої свободи дій з питань організації бухгалтерського обліку для створення дієвої системи бухгалтерського обліку на підприємстві, яка забезпечить дотримання інтересів власника;
  • за допомогою елементів облікової політики та за умови конкретизації вимог до характеру необхідних даних досягається найбільш повне та ефективне забезпечення інформацією всіх рівнів управління на підприємстві;
  • сталість облікової політики та розкриття у фінансовій звітності дозволяє на її основі будувати прогнози майбутнього фінансового стану підприємства;
  • використання документів з облікової політики для усунення невизначеностей у нормативних документах з бухгалтерського і податкового обліків та у якості письмових доказів при вирішенні господарських спорів, конфліктів з податковими органами.

Облікова політика розроблена спеціалістами Аудиторської фірми «Аксьонова та партнери» включає:

  • розробку методології та принципів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності;
  • розробку методології та принципів ведення податкового обліку та складання податкової звітності;
  • опис системи внутрішнього контролю.
Для замовлення послуги та отримання комерційної пропозиції звертайтеся, будь-ласка, до нашого офісу:

+38 044 568 57 95 

+38 044 482 28 58

Поділитися в соцмережах