Бухгалтерський облік

бу

Абсолютною відмінністю роботи нашої компанії в області ведення бухгалтерського обліку є функціонування в компанії відділу внутрішньо­го аудиту. Відділ внутрішнього аудиту під керівництвом досвідчено­го фахівця на постійній основі проводить контроль діяльності бух­галтерів, що надають послуги з аутсорсингу бухгалтерського обліку.

До комплексу послуг з аутсорсингу бухгалтерського, податкового та управлінського обліків належать наступні послуги:

Формування облікової політики
Організація бухгалтерського обліку
Складання різних форм фінансової звітності
Аутсорсинг розрахунків з персоналом (Payroll)
Організація податкового обліку
Інші послуги з бухгалтерського обліку
Поділитися в соцмережах