Експертиза

эксперт

Часта зміна податкового законодавства викликає безліч питань у суб’єктів господарювання. Податкові спори стали невід'ємною частиною діяльності багатьох компаній. Майже кожна податкова перевірка закінчується донарахуванням штрафних санкцій. За результатами донарахувань органи доходів і зборів (підрозділи фінансових розслідувань) відкривають кримінальні провадження (кримінальні справи) проти посадових осіб. Таким чином, жодне підприємство не застраховане від участі в судових розглядах.

Органи досудового розслідування (підрозділи фінансових розслідувань) та судді не володіють спеціальними знаннями в області бухгалтерського та податкового обліку, а тому не можуть об'єктивно і неупереджено розглянути такі справи.

Судово-економічна експертиза податкового обліку необхідна для об'єктивного та  всебічного вивчення спектру питань, які є предметом заперечення платника податків. Проведення судово-економічної експертизи передбачає наявність у судового експерта не тільки юридичних знань з процесуальних питань, а й розуміння специфічних особливостей бухгалтерського та податкового обліку.

Разом з судово-економічною експертизою проводиться експертні економічні дослідження податкового обліку. Дані дослідження виконуються поза межами судового провадження (тобто на етапі досудового розгляду справи).

Судово-економічну експертизу (дослідження) податкового обліку проводить атестований Міністерством юстиції України судовий експерт, який внесений до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Судово-економічна експертиза (дослідження) являє собою дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності та спрямована на встановлення фактичного відображення господарських операцій в певний період.

Висновок судового експерта — це один з видів доказів у всіх видах юридичного процесу (цивільний, господарський, кримінальний, адміністративний) та дієвий механізм захист інтересів Вашого бізнесу.

Висновок експертного економічного дослідження є дієвим механізмом скасування донарахованих органами доходів і зборів штрафних санкцій по результатам проведених перевірок, який застосовується поза межами судового провадження.

Принципи проведення експертизи (дослідження):

 • Законність;
 • Незалежність;
 • Об'єктивність;
 • Повнота дослідження.

Основні завдання:

Основними завданнями судової експертизи (дослідження) документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є:

 • Встановлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів і витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню прибутку;
 • Визначення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ;
 • Визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків ТМЦ та грошових коштів, періоду і місця їх утворення;
 • Визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації ТМЦ, в тому числі грошових, основних засобів, надання послуг;
 • Визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;
 • Визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування і виплати заробітної плати та інших виплат.

Коло питань, вирішення яких ставиться судовому експерту при проведенні експертизи (дослідження):

 • Документальне підтвердження зазначеного в акті ДПІ заниження об'єкта оподаткування за період та донарахування до сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету;
 • Відповідність задекларованих підприємством доходів (витрат) наданим первинним документам і вимогам Податкового кодексу України;
 • Підтвердження витрат підприємства за період, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
 • Обґрунтовання відшкодованих витрат на відрядження;
 • Підтвердження висновку акту ДПІ про завищення підприємством заявленої сумибюджетного відшкодування з ПДВ за період;
 • Документальне підтвердження обґрунтованості застосування підприємством нульової ставки ПДВ з експортних операцій за контрактом.

Висновок судового експерта часто є головним обґрунтуванням справи, а об'єктивна професійна думка фахівця служить гарантією справедливого і законного судового рішення, тому що воно базується тільки на фактах, документах, даних, що фігурують в бухгалтерському та податковому обліку. Експертиза стане надійним помічником в арсеналі захисту Вашого бізнесу.

Для отримання більш детальної інформації про експертизу або з питань замовлення послуг звертайтесь, будь ласка, до нас за телефонами:

+38 044 568 57 95

+38 044 482 28 58

Поділитися в соцмережах