Трансформація за МСФЗ

мсфо

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено обов'язкове складання публічними акціонерними товариствами, банками та страховими компаніями, а також підприємствами, які проводять господарську діяльність за видами, визначеними КМУ, фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно МСФЗ. В той же час, прозорість і відкритість фінансової звітності за МСФЗ полегшує вихід підприємств на міжнародні ринки капіталу, сприяє притоку інвестицій і збільшує якість та ефективність фінансових операцій.

Існує два методи підготовки фінансової звітності за МСФЗ: метод трансформації та метод трансакцій (паралельний облік).

Трансформація фінансової звітності - це процес складання звітності відповідно до МСФЗшляхом перегрупування облікової інформації та коригування статей звітності, підготовленоїза правилами П(С)БО.

Для трансформації звітності згідно МСФЗ застосовують вже готову звітність за П(С)БО та аналітичні розшифровки до неї за статтями балансу та звіту про прибутки і збитки. Вонапроводиться шляхом внесення відповідних коригувань і додаткових проводок з метою доведення активів, зобов'язань і капіталу до величини,за якою вони повинні відображатисязгідно МСФЗ.

Ми пропонуємо Вашій увазі послугу з трансформації фінансової звітності, яка включає такі обов'язкові компоненти:

Ознайомлення з бізнесом підприємства, оцінка змін, які відбулися вкомпанії(новий вид бізнесу, зміна в бізнес процесах) +
Аналіз фінансової звітності, підготовленої згідно з П(С)БО +
Виявлення розбіжностей між П(С)БО та МСФЗ +
Розробка облікової політики +
Проведення трансформаційних проводок:

  •          рекласифікаційні проводки
  •          коригувальні проводки
+
Оцінка активів та зобов'язань +
Створення трансформаційної таблиці +
Заповнення форм фінансової звітності згідно вимог МСФЗ

  •          за поточний період (2012 рік)
  •          за порівняльний період (2011 рік)
+

Єдиної методики проведення трансформації української звітності у звітність, яка бвідповідала МСФЗ, немає. У кожному окремому випадку на неї впливає специфікафінансово-господарської діяльності, особливості організації бухгалтерського обліку таоблікова політика, наявність тимчасових, фінансових ресурсів та кваліфікованого в даній області персоналу.

Перевагами використання методу трансформації є:невисокічасові та фінансові витрати,простота здійснення процедури, наочність коригувальних записів.

Для замовлення послуги «Трансформація фінансової звітності», Вам необхідно заповнити анкету та надіслати її за електронною адресою: audit@ap-center.com. Комерційна пропозиція буде підготовлена на основі інформації, наданої в анкеті.

Для отримання більш детальної інформації щодо послуги або з питань замовлення послуг звертайтесь, будь ласка, до нас за телефонами:

+38 044 568 57 95

+38 044 482 28 58

Поділитися в соцмережах