В разі незгоди з рішенням контролюючого органу підприємства можуть скористатись своїм правом на оскарження податкових повідомлень-рішень (далі – ППР) передбачене в п. 56.1 ПКУ шляхом:

  • адміністративного оскарження – подати письмову скаргу податковим органам (вищому органу) згідно п. 56.3 ПКУ. Звертаємо увагу, що  з 12 лютого 2021 року скарги на рішення територіальних органів ДПС подаються до центрального органу ДПС (у відповідності до оновленого п. 1 розділу ІІ Порядку №916). Структура ДПС за посиланням.
  • оскарження в судовому порядку.

Звертаємо увагу, що податкове законодавство часто змінюється, тому ми рекомендуємо самостійно перевіряти актуальні норми та враховувати зміни під час оскарження податкових повідомлень-рішень.

Зі вступом в дію Закону №466-IX, 1117-IX, норми Податкового кодексу України (далі – ПКУ) стосовно строків оскарження ППР змінилися та становлять:

Норма ПКУТермін оскарження ППР до 23.05.2020 рокуТермін оскарження ППР з 23.05.2020 року
Пункт 56.3 ПКУ10 календарних днів10 робочих днів
В разі, коли останній день оскарження припадає на вихідний/святковий день, то останнім днем такого стоку тоді стає перший робочий день, що настає за таким вихідним/святковим днем (п. 56.13 ПКУ, п. 4 розділу ІІІ Порядку № 916 щодо оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами).
Пунктом 56.3. ПКУ передбачена можливість поновлення строків оскарження. Згідно діючої редакції ПКУ, пропущені строки адміністративного оскарження можна поновити впродовж 6 місяців, якщо платник податку доведе поважність причин їх пропуску, про що до Державної податкової служби України слід подати відповідне клопотання у довільній формі.
На період дії карантину через пандемію Covid-19 – по останній календарний день місяця закінчення карантину – зупинені строки перебігу адміністративного оскарження, які зазначені в ст. 56 ПКУ (п. 52 прим. 8 підрозділ 10 Перехідних положень ПКУ). Проте, є й виняток, до якого зазначені обмеження не відносяться – оскарження рішень податкових органів, що стосуються від’ємного значення ПДВ або відшкодування ПДВ.

Сплата податкового зобов’язання та штрафних санкцій згідно ППР має бути здійснена також протягом 10 робочих днів (абз. 1 п. 57.3 ПКУ).

Орган ДПС, який розглядає скаргу платника податків має прийняти вмотивоване рішення за результатами його розгляду. Рішення може бути різним, як задоволення скарги в повному обсязі, так і часткове її задоволення чи залишення рішення без змін. У відповідності до вимог п. 56.8 ПКУ відповідь стосовно прийнятого рішення, має бути надіслана поштою або через електронний кабінет не пізніше 20 календарних днів із дня отримання оскарження ППР від платника податків. Можливе і подовження розгляду скарги до 60 календарних днів згідно п. 56.9 ПКУ, про що відповідний орган ДПС має повідомити платника податків в письмовій або електронній формі.

В разі задоволення скарги частково – попереднє ППР анулюється та платнику податків надсилається нове. Якщо в термін 20-ти календарних днів рішення ДПС щодо розгляду оскарження не було надіслане платнику податків, то таке рішення вважається повністю задоволеним на користь платника податків. Скарга вважається повністю задоволеною і у випадку, коли платнику податку не надійшло повідомлення про продовження строку розгляду скарги.

Тетяна Григорян
Генеральний директор
ТОВ АФ «Аксьонова та партнери»