Ініціативний аудит також може проводитися з метою оцінки ефективності ведення бізнесу, покращення системи внутрішнього контролю та бізнес процесів в компанії або з метою залучення фінансування.
Добровільний аудит проводиться виключно за ініціативою суб’єкта господарювання та є гарним прикладом культури ведення бізнесу.

Під час проведення ініціативного аудиту ми проведемо наступні процедури:

  • діагностика існуючої бізнес-моделі;
  • виявлення основних проблем та недоліків;
  • тестування потенційних ризиків;
  • розробка ефективних рішень;
  • регламентація нових правил і процедур;
  • супровід та контроль впровадження змін.

Ініціативний аудит фінансової звітності, складеної за Національними П(С)БО або МСФЗ, проводиться сертифікованими аудиторами на замовлення власників або керівництва компанії.

Замовити послугу Ініціативний аудит

Будь ласка, заповніть форму нижче