Даний вид аудиторських процедур дозволяє виявити основні проблеми податкового обліку і звітності, оцінити ступінь передбачуваних фінансових і податкових ризиків та ретельно підготуватися до податкової перевірки контролюючими органами.

Експрес-діагностика включає наступні процедури:

 • ознайомлення із специфікою бізнесу компанії;
 • проведення інтерв'ю з директором компанії, головним бухгалтером, податковим менеджером, відповідальними бухгалтерами за ділянки обліку;
 • аналіз відповідності податкової звітності даним бухгалтерського обліку та податковим регістрам обліку;
 • аналіз облікової політики підприємства;
 • аналіз стану податкового обліку;
 • аналіз методології податкового обліку;
 • спеціальні аудиторські процедури окремих ділянок бухгалтерського та податкового обліків;
 • перевірка первинних документів (вибірково), в розрізі виявлених ризикових операцій за професійним судженням аудитора.
 • виявлення та аналіз податкових ризиків “очима податкового інспектора”, проблемних питань та надання рекомендацій щодо заходів по їх усуненню.

Еспрес-діагностика є скороченою формою податкового аудиту. Аудитори фокусують увагу на можливих податкових ризиках в такий спосіб, як би це зробили податкові органи під час перевірки.

Для проведення експрес-діагностики аудитори користуються практикою супроводу податкових перевірок клієнтів та авторські методики, що дозволяє максимально точно виявити податкові ризики, які з великою ймовірністю стануть предметом обговорення під час податкових перевірок контролюючими органами.

Переваги співпраці з нашою компанією:

 • супровід податкової перевірки за методикою Аудиторської компанії
 • забезпечення екрану перевірки (discussion table)
 • чіткий регламент надання послуг, як складова договору
 • презентація аудиторських документів на зустрічі у форматі круглого столу
Замовити послугу експрес-діагностики податкових ризиків

Будь ласка, заповніть форму нижче