21 травня 2020 р. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1210 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві” (Закон № 466-IХ), який суттєво змінює податкову політику.

Закон України № 466-IХ набрав чинності з 23 травня, за винятком окремих положень, строк набрання яких відтермінований до 01.07.2020 р., 01.01.2021 р. Імплементацію норм стосовно контрольованих іноземних компаній відтерміновано на 1 січня 2021 року.

Контрольована іноземна компанія – хто це?

Контрольованою іноземною компанією (КІК) визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених Податковим Кодексом України.

Юридичною особою може визнаватися корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або форми власності. Наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.

Контролююча особа – хто це?

Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.

Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України (далі – контролююча особа):

 • володіє часткою в іноземній юридичній особі > 50%; або
 • володіє часткою > 10%, за умови, що декілька фізичних/юридичних осіб - резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі у сукупності ≥ 50%; або
 • окремо або разом із іншими пов’язаними особами резидентами України здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

Хто є платником податку?

Платником податку стосовно прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа.

Що є об’єктом оподаткування?

Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку КІК, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, що обчислюється відповідно до правил Податкового кодексу України.

Де декларується частину скоригованого прибутку КІК?

Визначена контролюючою особою частина прибутку контрольованої іноземної компанії включається:

 • до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 170.13 Податкового кодексу України (річна декларація про майновий стан і доходи фізичної особи) або
 • за наслідками звітного податкового року збільшує об’єкт оподаткування податком на прибуток контролюючої особи в порядку, визначеному розділом ІІІ Податкового кодексу України (річна декларація з податку на прибуток)

Які податки повинна сплатити контролююча особа?

Базова ставка оподаткування прибутку КІК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ становить 18%.

Прибуток КІК, контролюючою особою якої є ФІЗИЧНА ОСОБА, обкладається таким чином:

 1. Військовий збір за ставкою 1,5%; і
 2. ПДФО за ставкою:
 • 9%, якщо КІК розподіляє прибуток до подачі Звіту про КІК контролюючою особою;
 • 8% в інших випадках.

Яку звітність подає контролююча особа?

Контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно із поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік.

Окрім того, фізичні та юридичні особи – резиденти України зобов’язані повідомляти контролюючий орган про кожне безпосереднє або опосередковане набуття (припинення) частки в іноземній юридичній особі шляхом надсилання до податкового органу відповідного повідомлення.

Чи є виключення із правил?

Так, скоригований прибуток КІК звільняється від оподаткування, якщо:

 • загальний сукупний дохід всіх КІК однієї контролюючої особи < EUR 2 млн. на кінець звітного періоду;
 • КІК є публічною компанією, акції якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі;
 • КІК є благодійною організацією, яка не розподіляє доходи на користь її засновників.
 • між Україною та країною-місцезнаходження (реєстрації) КІК існує угода про уникнення подвійного оподаткування або про обмін інформацією між, а також за умови дотримання однієї з вимог: а) КІК сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою не менше ніж 13% або б) частка пасивних доходів КІК не перевищує 50% суми її загального доходу;

Чим ми можемо вам допомогти?

Ми можемо провести оцінку іноземних компаній, якими ви володієте або над якими ви здійснюєте фактичний контроль та проаналізувати:

 • чи можуть бути застосовані правила КІК до вас та вашої іноземної компанії (в тому числі, чи є ви контролюючою особою та чи можуть бути визнані такі іноземні компанії КІК);
 • чи є підстави для звільнення скоригованого прибутку КІК від оподаткування в Україні.

Ми також готові запропонувати вашій компанії індивідуальний тренінг по правилах застосування КІК в Україні.

Замовити послугу оцінка іноземних компаній (КІК)

Будь ласка, заповніть форму нижче