Обов’язковий аудит фінансової звітності – це завдання з надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам МСФЗ або Національних П(С)БО та законів України.

Обов’язковий аудит фінансової звітності стосується суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом.

До таких підприємств відносяться:

 • великі підприємства, які є емітентами цінних паперів;
 • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
 • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
 • суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
 • середні підприємства.

Мікро

 • балансова вартість активів — до 350 тисяч євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро;
 • середня кількість працівників — до 10 осіб:

Малі

 • балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників — до 50 осіб;

Середні

 • балансова вартість активів — до 20 мільйонів. євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 мільйонів. євро;
 • середня кількість працівників — до 250 осіб;

Великі

 • балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників — понад 250;

Аудит підприємств суспільного значення

Підприємства, що становлять суспільний інтерес – підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи та  великі підприємства.

Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери» внесена до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, а також має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, складеної за Національними П(С)БО або МСФЗ.

Замовити послугу Обов'язкового Аудиту

Будь ласка, заповніть форму нижче