Аудит спеціального призначення – перевірка фінансової звітності, складеної відповідно до всеохоплюючої основи бухгалтерського обліку, відмінної від Національних або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також іншої фінансової звітності (наприклад, фінансовий звіт, підготовлений для цілей оподаткування тощо). До послуг аудиту спеціального призначення відносяться послуги з аудиту окремих компонентів фінансових звітів, виконання контрактних угод тощо.

Виконання погоджених процедур – передбачає виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором та суб’єктом господарювання, та надання аудиторського звіту про фактичні результати. Завдання можуть стосуватися окремих статей фінансової звітності (наприклад, дебіторська або кредиторська заборгованості), фінансового звіту (наприклад, Балансу) або повного пакету фінансової звітності.

Завдання з підготовки інформації — підготовка фінансових звітів, компіляція фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів, трансформація фінансової звітності відповідно до МСФЗ та загальноприйнятих бухгалтерських принципів США (US GAAP), консолідація фінансової звітності корпорацій та інших об’єднань підприємств тощо.

Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації – завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації може включати виконання аудитором певних процедур стосовно окремих статей фінансової звітності (наприклад, дебіторської або кредиторської заборгованості), фінансового звіту (наприклад, баланс) або навіть повного пакету фінансової звітності.

Предметом проведення узгоджених процедур можуть бути:

  • звірка взаємних розрахунків із кредиторами (дебіторами);
  • оцінка обсягів продажу;
  • розрахунки ліквідності;
  • оцінка залежності від постачальників (покупців);
  • оцінка структури фактичних витрат (доходів) і відповідність їх плановим;
  • аналіз виконання сторонами умов договору;
  • аналіз цільового використання коштів та інше.

За результатами виконання узгоджених аудиторських процедур аудитор надає Звіт про фактичні результати узгоджених процедур.

Ініціативний аудит фінансової звітності, складеної за Національними П(С)БО або МСФЗ, проводиться сертифікованими аудиторами на замовлення власників або керівництва компанії.

Замовити супутні аудиторські послуги

Будь ласка, заповніть форму нижче