Наша ексклюзивна методика дозволяє оцінити як рівень професійних знань і навичок, так і визначити особисті характеристики і мотивацію працівників.

Професійна оцінка і тестування, як правило, проводяться в разі:

 • реорганізації підприємства;
 • зміни організаційної структури бухгалтерської або кадрової функції;
 • щорічної атестації співробітників;
 • пошук талантів;
 • зміни стратегії діяльності компанії і ін.

Ініціативний аудит фінансової звітності, складеної за Національними П(С)БО або МСФЗ, проводиться сертифікованими аудиторами на замовлення власників або керівництва компанії.

Тестування і оцінка проводяться в розрізі 3-х напрямків:

 • Тестування професійних знань (hard skills) - виявлення рівня професіоналізму, знань профільного законодавства і міжнародних стандартів, які застосовуються у рамках здійснення професійної діяльності, внутрішніх регламентуючих положень та інструкцій. Тестування професійних знань проводиться із застосуванням трирівневих тестів по групам складності з урахуванням посадових обов'язків.
 • Виявлення професійно-важливих навичок і вмінь (soft skills) - набір психологічних тестів, що дозволяють визначити, наскільки особисті характеристики і поведінкові особливості співробітника відповідають займаній посаді, які якості фахівця здійснюють позитивний і негативний вплив на діяльність, як структурного підрозділу, так і компанії в цілому.
 • Інтерв'ю дозволяє визначити сильні і слабкі сторони співробітника, зони професійного та особистого зростання, справжні мотиви, професійні цілі і прагнення.

Процедура організації та проведення автор тестування складається з декількох етапів:

 • аналіз внутрішніх документів, що регламентують діяльність структурного підрозділу та штатної одиниці клієнта;
 • складання та затвердження професіограми для кожної структурної одиниці в рамках підрозділу;
 • підбір та апробація методик для трьох напрямків тестування;
 • розробка/доопрацювання індивідуальних професійних і психологічних тестів в розрізі кожної професіограми;
 • забезпечення логістичного процесу і процедури тестування безпосередньо;
 • за результатами тестування складається докладний звіт по кожному співробітнику, що тестується, а також перелік рекомендацій
 • щодо вдосконалення системи навчання, мотивації персоналу та підвищення ефективності роботи підрозділу.

Оцінка потенціалу працівників структурних підрозділів забезпечує клієнту поліпшення ефективності бізнес-процесів за рахунок оптимізації діяльності кожного співробітника.

Замовити послугу кадрового аудиту

Будь ласка, заповніть форму нижче