В більшості країн світу ціноутворенню приділяють особливу увагу. Особливе значення мають міжнародні аспекти операцій з пов’язаними особами транснаціональних корпорацій.

Організації, які не приділяють належної уваги необхідним стандартам в сфері трансфертного цінотворення, накликають на себе високі фінансові втрати у вигляді додаткових податків та штрафів, що стягуються податковими органами.

Ключові етапи запровадження ефективних механізмів з трансфертного ціноутворення, які допоможуть уникнути фінансових ризиків в майбутньому:

  • розробка та впровадження методології, внутрішніх політик з трансфертного ціноутворення;
  • моніторинг процедур з трансфертного ціноутворення, аналіз та оцінка можливих податкових ризиків;
  • розробка документації з трансфертного ціноутворення;
  • супровід під час податкових перевірок з питань трансфертного ціноутворення.

Ініціативний аудит фінансової звітності, складеної за Національними П(С)БО або МСФЗ, проводиться сертифікованими аудиторами на замовлення власників або керівництва компанії.

Замовити послугу трансфертного ціноутворення

Будь ласка, заповніть форму нижче