Існує два методи підготовки фінансової звітності за МСФЗ:

  • метод трансформації;
  • метод трансакцій (ведення обліку виключно за МСФЗ).

Для трансформації звітності згідно МСФЗ застосовують вже готову звітність за П(С)БО та аналітичні розшифровки до неї за статтями балансу та звіту про прибутки і збитки. Вона проводиться шляхом внесення відповідних коригувань і додаткових проводок з метою доведення активів, зобов’язань і капіталу до величини, за якою вони повинні відображатися згідно МСФЗ.

Ми пропонуємо нашим клієнтам наступні обов’язкові компоненти такої послуги:

  • ознайомлення з бізнесом підприємства, оцінка змін, які відбулися в компанії (новий вид бізнесу, зміна в бізнес процесах тощо);
  • аналіз фінансової звітності, підготовленої згідно з П(С)БО;
  • виявлення розбіжностей між П(С)БО та МСФЗ;
  • розробка облікової політики;
  • проведення трансформаційних проводок: рекласифікаційні проводки, коригуючі проводки;
  • оцінка активів та зобов'язань;
  • створення трансформаційної таблиці;
  • заповнення форм фінансової звітності згідно вимог МСФЗ - за поточний період та за порівняльні періоди.
Замовити послугу переходу на МСФЗ

Будь ласка, заповніть форму нижче