Податковий аудит – детальна перевірка стану бухгалтерського та податкового обліку підприємства-клієнта з метою визначення правильності відображення в обліку господарських операцій, повноти на нарахування та своєчасності сплати податків та зборів.

Обов’язкові процедури:

 • ознайомлення із специфікою бізнесу компанії;
 • проведення інтерв'ю з директором компанії, головним бухгалтером, податковим менеджером, відповідальними бухгалтерами за ділянки обліку;
 • аналіз податкової політики, методики складання податкових декларацій та правильного застосування податкового законодавства;
 • аналіз відповідності податкової звітності даним бухгалтерського обліку;
 • співставлення даних податкової та фінансової звітностей;
 • детальна перевірка облікових регістрів;
 • аналіз облікової політики підприємства, надання рекомендацій щодо її удосконалення;
 • аналіз політики ціноутворення, надання рекомендацій щодо її удосконалення;
 • аналіз маркетингової політики, надання рекомендацій щодо її удосконалення;
 • детальна перевірка та аналіз первинних документів;
 • аналіз виявлених податкових ризиків і надання рекомендацій по їх усуненню.

Проведення аудиторських процедур охоплює всі податки та збори, що нараховує та сплачує замовник при здійсненні своєї господарської діяльності

Переваги співпраці з нашою компанією:

 • супровід податкової перевірки за методикою Аудиторської компанії
 • забезпечення екрану перевірки (discussion table)
 • чіткий регламент надання послуг, як складова договору
 • презентація аудиторських документів на зустрічі у форматі круглого столу
Замовити послугу податковий аудит

Будь ласка, заповніть форму нижче